Yetkilerimiz

IEP ENERJİ PETROL ENSTİTÜSÜ, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından ATEX direktifi konusunda akredite edilmiştir.

Akreditasyon kapsamlarına ilişkin detaylar  için lütfen sayfamızda bulunan akreditasyon sertifikalarımızı inceleyiniz.

Kuruluşumuz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  tarafından,  Avrupa Komisyonunca tahsis edilen 2284 kimlik kayıt numarası altında Onaylanmış Kuruluş (Notified Body – NB) olarak yetkilendirilmiştir.

Yetkilendirmeye ilişkin beyanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160920-1.htm

Avrupa Birliği : http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_183821

Türkak : https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search linkinden Kuruluş adına "IEP" ; Kuruluş türünü "Muayene Kuruluşları" seçerek akreditasyonumuza erişebilirsiniz.