Yönetmelikler

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ-305/2011/AB
İndirmek için tıklayınız!

Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirler.

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ- 95/16/AT
İndirmek için tıklayınız!

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirler.

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK- 2009/142/AT (GAD)
İndirmek için tıklayınız!

Gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlar.

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK- 92/42/AT
İndirmek için tıklayınız!

 Sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir verim gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır.

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ- 97/23/AT
İndirmek için tıklayınız!

Maksimum izin verilebilen ps basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK- 88/378/EEC
İndirmek için tıklayınız!

Oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek temel gerekleri, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK-89/686/EEC
İndirmek için tıklayınız!

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirler.

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ- 2006/42/AT
İndirmek için tıklayınız!

Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenler.

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ - 93/42/EEC
İndirmek için tıklayınız!

Tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ- 98/79/EC
İndirmek için tıklayınız!

In vitro tıbbi tanı cihazlarının ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazlar ile aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ - 2004/22/AT
İndirmek için tıklayınız!

Ölçü aletlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya kullanıma sunulması halinde, taşıması gereken şartları düzenler.

OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ - 90/384/AT
İndirmek için tıklayınız!

Otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları belirler.

BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERETASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK - 2006/95/AT
İndirmek için tıklayınız!

Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirler.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ - 2004/108/AT
İndirmek için tıklayınız!

Donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlar.

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ - 87/404/AT
İndirmek için tıklayınız!

Kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirler.

VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ - 90/385/AT
İndirmek için tıklayınız!

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazların taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve bu cihazların kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK - 94/9/AT
İndirmek için tıklayınız!

Yönetmelik kapsamına giren muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirler.

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
- 93/15/AT
İndirmek için tıklayınız!

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

İNSAN TAŞIMAK ÜZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAŞIMA TESİSATI YÖNETMELİĞİ-2000/9/AT
İndirmek için tıklayınız!

Kişileri taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatlarının, emniyet aksamlarının ve alt sistemlerinin tasarım, yapım ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, belgelendirilmesini, işaretlenmesini ve piyasaya arz edilmelerini sağlar.

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ– 94/25/EC
İndirmek için tıklayınız!

Gezi teknelerine ait ürünlerin tasarımı ve yapımı için temel güvenlik gereklerini belirler, söz konusu ürünlerin bu gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, ce uygunluk işaretlemesi ve bunlara ilişkin piyasa gözetimine ve denetimine yönelik usul ve esasları düzenler.

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK-99/5/EC
İndirmek için tıklayınız!

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından gerçekleştirilen telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirler.