Sertifikasyon Süreci

CE İşaretinin Sertifikasyon Süreci İçin İzlenmesi Gereken Yol

1. Ürün İçin Başvuru ve Açıklamasının Gönderimi

2. Başvuru Alıntısı ve Direktife Uygunluğunun Kontrolü / Ön izlemesi

3. Sipariş Onay Mektubu İletimi

4. Sözleşme ve Ödeme

5. Teknik Dokümanın Düzenlenmesi ve Test Numunesinin Hazırlanması

6. Teknik Dokümanın ve Test Numunesinin Yeniden İncelenmesi

7. Test ve Muayene

8. Test Raporu Sonucu

9. Nihai Teknik Dokümanın Yeniden İncelenmesi ve Nihai Faturanın Verilmesi

10. Fabrika Denetimi

11. Ödeme Kontrolü & Sertifika Basımı

12. CE İşaretlemesi