Atex Ortam Sınıflandırması

PATLAYICI ORTAMLARIN SINIFLANDIRILMASI:

Patlayıcı ortamlar patlama tehlikelerine göre sınıflandırılmakta ve bu sınıflandırmaya göre de elektrikli veya mekanik teçhizat seçimi yapılmaktadır. Latincesi ile ZONE Türkçesi ile BÖLGE tabir edilen bu sınıflandırma ve kullanılacak alet kategorileri aşağıdaki gibidir.          ZONE 0, 20: Kullanılacak alet kategorisi 1            

    ZONE 1, 21: Kullanılacak alet kategorisi 2

    ZONE 2, 22: Kullanılacak alet kategorisi 3

ZONE 0: Normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşan (ve oluşma ihtimali yüksekolan) ve oluştuğu an uzun süren yerler ZONE 0 kapsamına girer.Patlayıcı madde kaplarının içi ve patlayıcı işleyen aparatların ( buharlaştırıcı, reaksiyonkapları) iç kısımları gibi yerler bu gruba girer.

ZONE 1: Normal çalışma icabı patlayıcı ortam teşekkül etme ihtimali az olan (veya hiçolmayan), yalnızca arıza ve anormal çalışma koşullarında ve tesadüfen patlayıcıortam oluşabilen veya oluşma ihtimali olan ve yine oluştuğunda da kısa sürenyerler bu gruba girer.Mevcut patlayıcı ortamların %95’inden fazlası bu gruba girmektedir. ATEX 100a’ya göre2.kategorideki aletler ZONE 1 de kullanılabilir. Hemen hemen ex-sertifikalı tüm aletler bukategoriye girmektedir.

ZONE 2: Normal çalışma icabı patlayıcı ortam teşekkül etme ihtimali olmayan ve ayrıcaarıza, kaza, tamir, bakım gibi hallerde de patlayıcı ortam teşekkül etme ihtimaliçok az olan ve bu gibi hallerde de çok kısa süren (sürme ihtimali) olan yerlerZONE 2 kapsamına girerler.ATEX 100a ya göre 3.kategorideki aletler ZONE 2 de kullanılabilmektedir. Bu kategoridekialetlerin ex-sertifikaları olmakla birlikte diğer kategoriler gibi sıkı şartlara bağlı değildir.

Tozlar için ayrı bir ZONE tarifi (ATEX137) yapılmış olup, gaz ve buharların aynısıdır.

ZONE 20: Normal çalışma icabı patlayıcı toz ve lif ortamı oluşan ve oluşma ihtimali yüksekolan ve uzun süren yerler.

ZONE 21: Normal çalışma icabı patlayıcı toz ve lif ortamı teşekkül etme ihtimali az olan veoluştuğunda da kısa süren yerler.

ZONE 22: Normal çalışma icabı patlayıcı toz veya lif oluşma ihtimali olmayan ve ancak arıza ve kaza gibi anormal hallerde oluşabilen ve bu durumların da çok kısa sürme ihtimali olan yerler bu gruba girer.

Zone sisteminde patlayıcı gazlar G ve tozlar da D harfi ile gösterilmektedir.