Direktif Kapsamındaki Belgelendirme

1- AB Tip İncelemesi - Modül B 

AB Tip İncelemesi yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. Onaylanmış kuruluş, teknik dosyayı ve ürünü inceler. Ayrıca ürünün teknik dosyası için geçerli yasal prosedürlerin gereksinimlerini karşıladığını doğrular.


2- Ürün Doğrulamayı Esas Alan Tipe Uygunluk - Modül F

Ürün Doğrulaması sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.


3- Denetimli Ürün Deneyi Ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk - Modül C1

Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AB Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur.


4- Birim Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk - Modül G

Birim Doğrulaması hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir.


5- Üretimin Dahili Kontrolü - Modül A

Üretimin dahili kontrolü hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar.