Ürün Belgelendirme

Patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tanımlanmış olan 2014/34/AB ATEX Yönetmeliği kapsamında ve ilgili standartlar baz alınarak üretimi ve piyasaya arzı gerçekleştirilecek olan ürünler için, CE işareti iliştirilmesine yönelik ürün belgelendirme işlemlerini yürütmekteyiz.

Bu süreçte, ATEX yönetmeliğinin tanımladığı farklı modüller çerçevesinde imalatı tamamlanmış ekipmanlar için teknik ölçümlerin ve muayene deneylerinin yapılması, raporlanması ve belgelendirilmesi başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla CE işareti düzenlenir.

Ürün belgelendirmesi, üreticiler için ekipmanlarını belirlenen pazarlara satabilmelerine olanak sağlamaktadır. Akredite olan kuruluşumuz bir çok uluslararası pazar için ekipman belgeleme kapasitesine sahiptir.

en iyi bahis siteleri