Tasarım-Proje Uygunluk Belgelendirmesi

Tasarım-Proje muayenesi, üretilecek olan ürünün imalatı ile ilgili veya tesisin ilgili standartlar doğrultusunda teknik çizim ve hesaplamalarının şartname dahilinde yapılıp yapılmadığının kontrolü, proje uygulanabilirlik kontrolü, varsa muhtemel uygunsuzlukların belirtilip raporlandırılması ve gerektiğinde standart şartlarına göre test-muayenelerinin yapılması ve bu kriterler uygun olduğunda tasarım-projenin onaylanmasıdır.

EN 60079-10-1 : Patlayıcı ortamlar- bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler 

EN 60079-10-2 : Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler
en iyi bahis siteleri