Tesis Belgelendirme

Uluslararası akreditasyona sahip kuruluşumuz, “EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi” standardına göre muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan elektriksel donanıma sahip tesislerin denetimi, raporlanması ve bu ortamlarda kullanılan/kullanılacak ekipman ve tüm teçhizatın uygunluk muayenelerini sonucunda, uygunluğu tespit edilen tesislere Tesis Uygunluk Belgesi vermektedir.

IEC 60079 serisinin bu bölümü, patlayıcı atmosferde kullanılan elektrik tesisatın tasarımı, seçimi, montajı ve ilk muayenesinin özgü şartlarını içerir. Ekipmanlarda diğer çevresel koşullar için, örneğin su ve toz girişine karşı koruma, korozyona karşı dayanıklılık, ek koruma gereksinimleri gerekebilir. Bu standart sürekli veya geçici taşınabilir, kişisel ve tesisat sabit portatif dahil olmak üzere tüm elektrikli cihazlar için geçerlidir.

EN 60079-14 : Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi