Servis/Montaj Yeterlilik Belgesi

EN 60079-19 : Patlayıcı ortamlar - Tamir, Büyük bakım ve çalışır duruma getirme
Patlayıcı veya yanıcı ortamlarda yangın riskini azaltmak için, doğru koruyucu önlemler almak gerekir. EN 60079-19 normal veya arızalı koşullar altında bir patlamaya neden olabilecek yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozların tehlikeli alanlarda elektrikli ekipmanların kurulumu için pratik ipuçları verir. Bu standart sadece elektrik güvenliği için en iyi uygulama tavsiyeleri vermekle kalmaz, aynı zamanda ekipman bakım, onarım, yenileme ve yenileme prosedürleri tanımlar.

Patlayıcı ortamlarında kullanılmak üzere tasarımlanan belgelendirilmiş cihazlar için, esas olarak teknik anlamda tamir, büyük bakım, işler duruma getirme ve değişiklik yapılması ile ilgili talimatlarda, yetkili kuruluş tarafından alınması gereken belgedir. Kuruluşumuz Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından akreditasyona sahiptir.


EN 60079-17 : Patlayıcı ortamlar - Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı 
Tehlikeli alanlardaki tesisler, bu tür ortamlardaki operasyonlara uygun hale getirilmeleri için özel olarak tasarlanmış özelliklere sahiptir. Bu alanlarda, bu tür kurulumların ömrü boyunca bu özel özelliklerin bütünlüğünün korunması esastır.

Patlayıcı ortamlardaki elektrikli ekipman için IEC 60079 serisi standartlar, mühendislik personelinin bilmesi gereken çok önemli üç alanı kapsar: Tasarım, Seçim ve Montaj (IEC 60079-14), Muayene ve Bakım (IEC 60079-17) ve Onarım ve Islah (IEC 60079-19)

Muayene ve bakım standardı IEC 60079-17, elektrikli Ex ekipmanının muayenesi ve bakımı için ayrıntıları sağlar. Tehlikeli bir alanın Elektrik tesisatlarının muayenesine başlamadan önce muayene personelinin bilgilerini kontrol etmekle başlanmalı.

Bu standardın (EN 60079-17) kapsamdaki tesislerin muayenesi ve bakımı yalnızca, eğitimi çeşitli koruma ve kurulum uygulamaları, bu standardın gereklilikleri, kurulum için geçerli ilgili ulusal yönetmelikler ve alan sınıflandırmasının genel ilkeleri ile ilgili talimatları içeren deneyimli personel tarafından yapılmalıdır.

Uygun sürekli eğitim/ öğretim, personel tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Talep edilen ilgili deneyim ve eğitimin kanıtı belgelenmeli ve mevcut olmalıdır. ( EN 60079-17).

Periyodik denetimlerin uygulanmasına yönelik en yaygın yaklaşım, zamana dayalı bir metodoloji ve ya görsel ya da yakın denetim ya da her ikisinin bir kombinasyonu şeklindedir ve daha sonra belirli bir denetim döneminde ayrıntılı denetimin yüzdesi ile desteklenebilir.

Muayene Düzeyleri 
-  Gözle Muayene 
-  Yakından Muayene 
-  Detaylı/Ayrıntılı Muayene 

Muayene Tipleri
-  İlk Muayene 
-  Numune alarak Muayene  
-  Periyodik Muayene (Belirli aralıklarla tekrarlanan muayene)