Eğitim

Avrupa Birliği Muhtemel patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskini değerlendirerek önlem almak ve çalışanları korumak için yönetmelikler oluşturulmuştur. Bu konuda “ATEX 2014/34/AB Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler” ve “99/92/AT Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması” adı altında yönetmelikler yayımlanmış olup söz konusu yönetmelikler muhtemel patlayıcı ortamlarda patlama riskine tüm önlemler almak maksadı ile yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

I-Eğitim Programının Hedefi ;

•Konunun Türkiye genelinde teorik ve pratik uygulamalarını kısa zamanda hızlı bir şekilde gelişmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasında katkıda bulunmak,•Denetim kurumları ile ortaklaşa çalışmaları artırmak,

•ATEX Konusunda Risk kuruluşlarını geliştirmek,

•Üretici ve Servis kuruluşlarının gelişmesini sağlamak,

•ATEX Direktifleri kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliğini artırmak,

•ATEX Direktifleri kapsamında Sistem işleyişini sağlamak,

•Kamu ve Özel sektörde ATEX Direktif uygulamalarının gelişiminde katkıda bulunmak.

II-Hedef Kitle;

•Tesisat Montaj ve Servis personeli,

•Patlayıcı ortamlarda çalışan personel,•İmalatçı personeli,

•Kamu ve Özel sektör denetleme personeli,

•Uzman ve Eksperlerin personeli.

III- Eğitim Programı Özet İçeriği;

•Patlayıcı Gaz Ortamları Kavramı ve Gelişimi,

•ATEX 2014/34/AB ve ATEX 137 Direktifleri,

•ATEX Direktiflerin Temel Prensip ve Uygulamaları,

•ATEX Direktifleri Risk Analizleri,

•Patlayıcı Gaz Ortamları,

•Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Ekipmanlar,

•Patlayıcı Gaz Ortamları Sistem Yönetimi (EN 13980 & IEC 80079-34),

•Patlayıcı ortamlarda ekipman periyodik muayene bakım ve revizyon işlemleri,

•Seç Kuralları.