KURUMSAL

IEP ENERJİ PETROL ENSTİTÜSÜ; Milli, Avrupa ve Uluslararası standartları esas alarak, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik prensipleri içerisinde "TS EN ISO / IEC 17020:2012 - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler" ve “TS EN ISO/IEC 17065 - Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün Belgelendirme Yapan Kuruluşlar İçin Genel Kriterler" standardı baz alınarak Tesis, Ürün, Hizmet faaliyetleri konularında muayene deney belgelendirme faaliyetlerini yürütmektir.

Kapsam itibari ile geniş ve oldukça önemli olan bu konulara hizmet vermek bizim için onur vericidir. Basın ve yayın organlarından 1990 yılından beri topladığımız veriler ışığında Türkiye genelinde patlama ve yanma olayları can ve mal güvenliğimizi tehdit eder boyutlara ulaştığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Şimdiye kadar direktif kapsamında faaliyetlerin yeterli olmayışından dolayı birçok yerde yanma, patlama ve akabinde can ve mal güvenliği konusunda birçok olay gerçekleşmiştir. Alınması planlanan tedbir ve önleyici sistemlerin çok ağır, yavaş gitmesi ve yeterli derecede olmaması olumsuzlukların daha da artmasına neden olmaktadır. Kuruluşumuz ATEX direktifleri kapsamında Eğitim olmak üzere Ürün sertifikası, CE uygulama sertifikası, Servis/Tesis uygunluk sertifikaları, Proje ve Tesis uygunluğu ve risk analizleri değerlendirme işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca Muayene Deney kapsamları çerçevesinde Elektriksel Güvenlik, Basınç, Gürültü, Termal, Kuvvet, Makinalarda risk deneyleri gibi hizmetlerimiz devam etmektedir. Kamu, Özel sektör ve Uluslararası Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte çalışmalarımızı devam etmekte olup, ileri teknolojik donanıma sahip laboratuvarımızla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.