ATEX 2014/34/AB Rehber Doküman - 4. Versiyon, Kasım 2022

  • ANASAYFA
  • ATEX 2014/34/AB Rehber Doküman - 4. Versiyon, Kasım 2022

2014/34/AB ATEX Yönetmeliği - "Rehber Doküman"

Son güncelleme: 28/11/2022

Kasım 2022'de, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının uyumlaştırılmasına ilişkin 2014/34 AB direktifinin uygulanmasına ilişkin kılavuzun dördüncü versiyonu yayınlanmıştır. 

Rehber doküman, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılan ilgili ekipman ve koruyucu sistemlerle ilgili belirli hususları ve prosedürleri açıklığa kavuşturur. Kılavuzun amacı, Direktif ve hükümlerinin hükümet temsilcileri, paydaşlar ve üreticiler, meslek odaları ve standartların oluşturulmasından sorumlu kuruluşlar gibi ilgili taraflar arasında ortak bir anlayış bulmasına yardımcı olmaktır. Kılavuz, Direktif kapsamındaki Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) kapsamındaki ekipman ve koruyucu sistemlerin serbest piyasasına ilişkin engellerin ve zorlukların kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.


İçindekiler - Rehber doküman aşağıdakiler hakkında genel bir bakış sağlar:

  • ATEX Direktifinin Önsözü - Alıntılar ve Açıklamalar
  • ATEX Direktifinin Maddeleri
  • ATEX Direktifinin Ekleri
  • 2014/34/EU Direktifinin geçerli olabilecek değerlerinin yanı sıra uygulanması
  • 2014/34/EU Direktifinin belirli ekipmana uygulanması
  • ATEX kapsamındaki ürün listesi
  • Direktif 84/47/EEC'den alınan özel patlama koruması işareti
  • Yararlı ATEX web siteleri


Yayın Detayları

Yayınlayan: Avrupa Komisyonu 

Yayın tarihi: Kasım 2022

Sayfa sayısı: 240 s.


Harici URL

ATEX 2014/34/EU 4th. Guideline